Анжелика Габриелян

Анжелика Габриелян е родена през 1974 г. в Баку - столица на бившата Азербайжанска ССР. От 1988 г. живее в Армения и Русия. Завършила е Ереванския държавен университет. Давала е уроци, работила е в отдел кадри, участвала е в мониторинги по правата на инвалидите, занимава се с редактиране. Понастоящем живе в Ереван. Пише на руски, превежда.


Публикации:


Проза:

МАЛКИЯТ/ превод: Георги Ангелов/ брой 51 май 2013