ВОЙНИШКИ СЪН

Генадий Брежньов

превод: Найден Вълчев

Сънувах: гълъби над мен
пак весело летят
и тихо над вира стаен
брезички шумолят.

Зашиба дъжд - неканен гост -
и весела дъга
със седемцветния си мост
се метна над лъга.

Разляха сладък дъх над мен
треви и небеса
и аз дочувах удивен
как падаше роса,

как - влязла във едно цветче -
жужукаше пчела…
Войната страшна сякаш че
си беше отишла

и сякаш проеча не взрив
сред димната земя,
а облак над света щастлив
високо прогърмя.

1943