Петя Цолова

Петя Цолова Стайкова е родена на 09.05.1939 г. в гр. Търговище. Завършва гимназия в родния си град (1957) и българска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски” (1962). Още като ученичка започва да публикува стихове в сп. „Родна реч” (1956), по-късно - и в другите литературни издания. Нейната първа стихосбирка - „Земя през юли”, излиза през 1970 г. с благословията на Елисавета Багряна, която пише предговор към книгата. Петя Цолова е автор на повече от десет стихосбирки, между които „Завръщане от лятото” (1975), „Вторият ден на годината” (1978), „Хиляди вини” (1986), „Все повече въпроси”, „Яростна молитва” (1999), „Непоправимата” (2005), „Насаме с белия свят” (2011) и др., на една документална повест - „Художникът от сутерена” (1974), както и на три романа - един на съвременна тема: „Сърдечна катастрофа” (1990) и два исторически - „Бъди благословен, безбожнико” (Роман за живота на знаменосеца на Ботевата чета Никола Симов-Куруто, 1981) и „Падна есенес звезда” (роман за Освободителната война, 1986). Под нейното перо са излезли многобройни журналистически материали. Работила е като журналистка във вестниците: „Народна младеж”, „Отечествен фронт”, „Вестник за жената” и др. и като редактор в издателство. Превежда стихове от руски, унгарски, френски и др. езици. Носител на няколко национални литературни награди за поезия и проза. Нейни стихове са превеждани на различни чужди езици. Член е на СБП и СБЖ.


Публикации:


Поезия:

ВСЕКИДНЕВИЕ/ брой 51 май 2013

НА БОЙНОТО ПОЛЕ НА ЛЮБОВТА…/ брой 69 януари 2015

НАЧАЛО/ брой 87 септември 2016

ПРЕПЪНАТЕЛНИ ЗНАЦИ/ брой 93 март 2017

ГОЛЕМИЯТ ВЪПРОС/ брой 94 април 2017

ХИЛЯДИ ВИНИ/ брой 96 юни 2017

ВСЕ ПО-СИЛНО НАКУЦВА СВЕТЪТ/ брой 108 юли 2018

ОТЧАЯН ОПТИМИЗЪМ/ брой 109 септември 2018

ВСЕ ТАКА/ брой 111 ноември 2018

С ГЛАВНА БУКВА/ брой 119 юли 2019

НОЩ/ брой 121 октомври 2019

ВЕЧНОПИС/ брой 123 декември 2019

МОИТЕ СТИХОВЕ СА ПИСМА ДО ПОИСКВАНЕ…/ брой 130 септември 2020

ПОДЯЛБА/ брой 132 ноември 2020

ПРЕВЪЗМОГВАНЕ/ брой 151 октомври 2022

ОТРОНЧЕТА/ брой 152 ноември 2022

ВИСОКО/ брой 154 януари 2023

ОТРОНЧЕТА/ брой 159 юни 2023

ОТРОНЧЕТА/ брой 162 ноември 2023


Проза:

СЪПРУГАТА НА ЗНАМЕНОСЕЦА НА БОТЕВАТА ЧЕТА/ брой 96 юни 2017


Критика:

ГРАМАТИКА ЗА РАЗЧИТАНЕ НА ЖИВОТА/ брой 57 декември 2013

РАЗКАЗИ ЗА НАШЕТО МЪТНО ВРЕМЕ И НЕ САМО ЗА НЕГО/ брой 57 декември 2013

СЛЕДА ОТ ГВОЗДЕЙ, БЕЛЕГ ОТ ДОБРО/ брой 61 април 2014

ЩАСТЛИВИ БЕЛЕЗИ В ДУШАТА/ брой 83 април 2016

„В СВЕТА НА ЛЮБОВТА ОСТАВАМ…”/ брой 91 януари 2017

ДАЛЕЧ ОТ ЗАЛЕЗА/ брой 152 ноември 2022

И СЕ ОПИТАХ ДА ХВАНА НЕУЛОВИМОТО/ брой 161 октомври 2023


Преводи:

Борис Корнилов - ВЪЛНЕНИЕ В КАСПИЙСКО МОРЕ/ брой 27 март 2011

Силва Капутикян - ТИ ОТИДЕ СИ…/ брой 52 юни 2013

Римма Казакова - РОДИНА, РАБОТА, ЛЮБОВ…/ брой 55 октомври 2013

Магда Секей - МОТО/ брой 58 януари 2014

Римма Казакова - РУСИЯ ТРУДНА Е ЛЮБОВ…/ брой 62 май 2014

Римма Казакова - ИЗ ДНЕВНИКА МИ/ брой 69 януари 2015


Критика за Петя Цолова:

В ЛУДИЯ ГАЛОП НА КРЪВТА…/ автор: Георги Н. Николов/ брой 75 юли 2015

КОГАТО ОГЪНЯТ НЕ УГАСВА…/ автор: Продрум Димов/ брой 127 април 2020

В КНЯЖЕСТВОТО НА ДЕТСТВОТО И СЛЕД ТОВА/ автор: Банко П. Банков/ брой 150 септември 2022