Елка Милачкова

Елка Лилова Милачкова е родена в село Бреница, Врачанско. През 1959 г. завършва гимназия в гр. Бяла Слатина. След завършване на Педагогичeски институт в гр. Плевен, работи като учителка в с. Хитово, Добричко. През 1977 г. завършва специалностите педагогика и българска филология в Софийския университет „Свети Климент Охридски”. Била е директор на прогимназия „Христо Ботев” в с. Бреница и е преподавала български език и литература 34 г. в същото училище. Авторка на краеведската книга „Бреница - древна, настояща, бъдеща” (І изд. - 2004, ІІ изд. - 2007).


Публикации:


История:

ИЗ „БРЕНИЦА - ДРЕВНА, НАСТОЯЩА, БЪДЕЩА”/ брой 51 май 2013