Александър Каплин

Александър Дмитриевич Каплин е роден през 1961 г. в село Красное, Конишевски район, Курска област. Завършва В 1983 г. с отличие историческия факултет на Харковския държавен университета (ХГУ) през 1983 г., аспирантура - през 1986 г., а през 2000 г. - докторантура в същия университет на катедрата по историография, изтокознание и археология. През 1987 г. защитава кандидатска дисертация в Ленинград, през 2005 г. в Харков - докторска („Славянофилската идея за историческото развитие на Русия”). Преподавател (от 1986 г.), доцент (от 1992 г.), професор (от 2005 г.) на катедрата по историография, изтокознание и археология в Харковския национален университет „В. Н. Каразин”. Публикувал в сп. „Москва”, „Московский журнал” и др. Автор на книгата „Из историята на руската религиозна мисъл през ХIХ в. Славянофилската идея за историческото развитие на Русия” (Харков, 2000), съставител (заедно с А. Д. Степанов) на книгата на А. С. Вязигин „Манифест на съзидателния национализъм» (М., 2008). Живее в Харков.


Публикации:


Публицистика:

«ПОМНЕТЕ ВАШИТЕ НАСТАВНИЦИ…»/ брой 51 май 2013