В ПРЕДГРАДИЯТА НА НЕБЕТО

Виолета Воева

В ПРЕДГРАДИЯТА НА НЕБЕТО

Отново падат на мъглата бариерите.
И плъзват се по смътния наклон.
И плажовете - пусти кариери,
закриват се внезапно - без закон.

А облаците - тежките кубета,
провинциално все така висят.
На гларус ли е в здрача силуета
или е сянка на черковен кръст?

Морето може само да завърши
пейзажа, и света, и битието.
И никого на сила не задържа.
Но тук ли си - си близо до небето.


СВЕТЪТ НА ТЪМНО

Нощта наполовина е отвъд.
Като везни в покой унесени се примиряват
и живот, и смърт - светът е в равновесие.

И в паузата между две издишвания
ще спрат листа дори да падат.
И въздухът ще е излишен и никой няма да е жаден.

Измислих ли или реално
прекъсна обиколката земята!
Но времето се плъзва в извивката на циферблата.

А за безсмъртието ни ще се погрижат
на уличните лампи светлините.
И късни минувачи с ореоли са около косите.


ПОД ЛИСТОПАДИТЕ

В подземията на мъглите светът към дъното се спуска.
И в есенната ни обител дими небесната закуска.

Преди тъгата да издишаш в пространствата неоградени,
поне видя ли, че се движим от листопада осветени.

И утре времето ще тегли сезоните по стръмнините.
От дъждове отвесни бегло ще научавам новините.


ПРИРОДИ

Какво време, само за вкъщи!
Водата сякаш реши да ни дави.
Потъват улици. Градът се мъчи
да се измъкне жив със товара.

Дъждът - упорит. С дни дълъг.
Измива цветовете зад стъклото.
Не виждам есента - ясно чувам
тополите да се удрят на голо.

Навън сезоните искат своето -
природни закони все гонят.
А аз стоя тук - на сухо и топло,
но порой смля до камък душата.


КЛИМАТИ

І.

Бургас е в мъртвият сезон отдавна. Декември. На мъглата силуета
измества плажовете бавно към покрайнините на небето.

Летището е вече пусто. Случайни пришълци приема.
Над пистата дъждът се спуска без разписание навреме.

А корабите се товарят с мъгли и дъжд. И упорито
пространството не отговоря кога ще бъде пак открито.

ІІ.

Сега и зима някъде. Веднъж поне и тук снегът да се предчувства.
Но сбъдват се прогнозите за дъжд и нищо друго няма да се случи.

И нищо няма да се промени. Заседне ли Бургас в мъглата
очакват ни непроходими дни - из крайните запуснати квартали.