ИГРА НА ВОЙНА

Юрий Паркаев

превод от руски: Тихомир Йорданов

„Войната” на двора децата събра.
Аз също участвах във тази игра.
Сражавах се жарко, бях даже убит
и мигом забравен. Бях малко сърдит.

Признавам, обидно е да си извън
играта и сам, като пън,
спокойно да гледаш на своите как
отстъпват пред натиск на подлия враг.

Не можеш да върнеш войник поразен.
Но все пак, момчета, послушайте мен:
кога се огъне войнишкият строй,
убитите даже ще влязат във бой.