Марина Младенова

Марина Младенова превежда от румънски език и пише в периодичния печат. Издала е книгите „Изповедни слова. Четиридесетница” (2003), „Стъпала. Четиридесетница II” (2009), „Елена Мутева - едно закъсняло завръщане” (2012). Съставител е на двете издания на книгата „Раннохристиянски храм „Св. София” (1996; 2009), във второто е съавтор със студията „Древната светиня „Св. София” през периода 1898-1998 г.”


Публикации:


Интервю:

ЕЛЕНА МУТЕВА - ЕДНО ЗАКЪСНЯЛО ЗАВРЪЩАНЕ/ брой 50 април 2013