Любен Дунчев

Любен Александров Дунчев (1916 - 1976) е български културен деятел, изследовател, общественик, ерудит. Роден в Плевен в семейството на Александър Дунчев - виден деец на БРСДП (т.с.) в Плевен. Любен Дунчев се включва още в гимназията в марксистко-ленинските кръжоци и от 1934 г. става член на РМС. От 1936 до 1940 г. е студент в Софийски държавен университет, специалност френска филология. Член на БОНС. Един от организаторите на студентското есперантско движение. От юни 1940 г. учителства в с. Левочево, Смолянско. За своята антифашистка дейност е изпратен в концлагер в Еникьой. След излизането от там се завръща в Плевен. Става член на БРП(к). След 9 септември 1944 година е партиен работник до 1947 г. После се вписва в културния живот на Плевен, става секретар на читалище “Съгласие”. Създава библиотека „Златоструй” към отдела по регионалистика на читалищната библиотека, благодарение на което излизат редица книги, свързани с културата и миналото на Плевенския край. От 1 юли 1954 г. става първият директор на Окръжната библиотека (сега РБ “Хр. Смирненски). Под негово ръководство започва комплектуването на богат научно-обоснован фонд от книги, периодични издания, стандарти, патенти, графични издания, грамофонни плочи, микрофилми, извършва се проучване на домашните библиотеки на най-видните плевенски фамилии - Хлебарови, Домусчиеви, Таслакови и др. Той е в основата на разгръщането на масова методическа дейност в библиотечната дейност от Дунав до Стара планина. През 1955 г. поставя началото на краеведската дейност в Окръжната библиотека. През 1959 г. под негово ръководство за първи път в България се въвежда свободния достъп до книгата и диференцираното обслужване на читателите, а през 1960 година, също за първи път, открива летни читални, както и Център за техническа информация. Автор е на книгите „Българо-руски културни взаимоотношения (1878-1944)” (1985); „Един век българска книжнина в Плевенския край” и на десетки публикации в периодичния печат в областта на журналистиката, икономиката, историята, културата, природата, философията. За дейността си е награждаван с орден “Кирил и Методий” - І степен, “Народна република България” - ІІ степен и др.


Публикации:


Публицистика:

ИЗ „БЪЛГАРО-РУСКИТЕ КУЛТУРНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (1877-1944)”/ брой 50 април 2013


За Любен Дунчев:

ЕДИН ОТ ДУХОВНИЯ ЕЛИТ НА ПЛЕВЕН/ автор: Георги Стойков/ брой 50 април 2013