ДЕТЕ, ЗЕМЯТА СЕ РАЗТВАРЯ…

Даниела Радева

***

Дете,
земята се разтваря
да поеме
последен слънчев лъч
за мъртвия.
Земята
се разтваря,
дори когато
славеите пеят.
Дете,
земята не прощава.


ПРЕДИ ДА СЪМНЕ

Преди да съмне,
тъмнината е страшна,
защото не знаеш,
че когато прогледне денят,
това не е изгревът,
а разделното време,
когато начало на живота ни
е любовта.