Мария Авакумова

Мария Авакумова (Мария Николаевна Аввакумова), руска поетеса и преводачка, е родена на 22.04.1943 г. в село Кондратовска (Пучуга), Архангелска област. През 1957 г. семейството й се премества в Татарска АССР. Завършва журналистика в Казанския университет (1967). Десет години работи във вестниците на Татария и Калининска (Тверска) област. Участва в няколко експедиции, вкл. по Северния морски път (април-май 1982). От 1984 г . живее и работи в Москва. Автор на поетичните сборници „Северные реки” (1982), „Зимующие птицы” (1984), „Неоседланные кони” (1986), „Трамвай мечтаний” (1990), „Из глубин…” (1990), „Ночные годы” (2000), „Прикоснуться к луне” (2004). Член на Съюза на писателите на Русия. Публикува в редица периодични издания и сборници, стиховете й са включени в много поетични антологии. Била е член на редколегията на архангелските алманаси „Белый пароход” и „Красная пристань”. Понастоящем е член на редколегията на сп. „Двина”. Превела е на руски език стихове на много поети от републиките на Поволжието и Северен Кавказ. Лауреат на международната награда „Золотое перо” (първо място за „Най-добро патриотично стихотворение”) - 2006 г. Три пъти е награждавана с ежегодната премия на списание „Наш современник”. Лауреат на Международната Есенинска награда (2012). Наградена с паметен медал „300 години М. В. Ломоносов”, литературен знак-орден «Г. Р. Державин».


Публикации:


Поезия:

В ПУСТИННО МЯСТО…/ превод: Георги Ангелов/ брой 50 април 2013

УТРЕ ОТЛИТАМ!/ превод: Тихомир Йорданов/ брой 75 юли 2015

СРЕД КАПИТАЛИЗМА…/ превод: Георги Ангелов/ брой 86 юли 2016