ИМА ДУМИ СЪС ЗНАЧЕНИЕ…

Михаил Лермонтов

превод от руски: Марта Мянкова

***
Има думи със значение
Тъмно и дори нищожно.
Но, тез думи без вълнение
Да слушаш е невъзможно.

В тия думи има мъка
И желания горещи.
Има сълзи - след разлъка,
Трепети - след тихи срещи.

Всред шума креслив световен
Отговор не получава
Думата що с плам любовен
Вдън душата прозвучава.

Тоя звук не скита всуе:
В храм ли или в битка, зная,
Гдето и да го дочуя
Мигом ще го разпозная.

И молитва ще отложа
- Нему искам да отвърна,
И оръжие ще сложа
- Него искам да обгърна!