Ладислав Стехлик

Ладислав Стехлик (Ladislav Stehlik, 26. 06. 1908, Белчице край Блатна, Южна Чехия - 11. 09. 1987, Прага) е чешки поет, романист, есеист и автор на литература за деца. Завършва основно образование в Блатна и колеж за учители (1928). Публикува от 1929 г. Преподава през целия си живот - учителства в Клатовско до 1945 г., а след това - в Прага. До 1965 г. преподава в средно училище, после става професионален писател. Посещава през 1937 г. Франция, а в следвоенния период няколко пъти посещава СССР, Полша, България, Италия, както и Франция, Югославия, Испания, Малта, Гърция и Египет. Автор на поетичните книги: „Оцветени далечини” (1930), „Цъфтяща трънка” (1936), „Песен за земята” (1936), „Корени” (1938), „Чешка пролет” (1940), „Симфония в бяло” (1940), „На мадоната” (1943), „Пелин” (1949), „Марина Алшова” (1952), „Вечерите миришеха на вода” (1956), „Пролетта ухае на вишневи дървета” (1961), „Отдавна вече отзвъняха цепите” (1963), „Дъбът на кралица Йоханка” (1969), „Вратечин” (1973), „Тишина над нивите” (1979). Избрани произведения: „Други на трънките” (1978), „Стихове” (1980) и др. Пише и есета. Носител на наградата „За забележителни заслуги”. Заслужил деятел на културата. Баща на Бланка Стехликова (1933) - историк и критик на изкуството.


Публикации:


Поезия:

ВРАТЕЧИН/ превод: Пенчо Симов/ брой 50 април 2013

ЦЪФТЯЩА ТРЪНКА/ превод: Пенчо Симов/ брой 142 ноември 2021