Влъчко Вълчешки

Влъчко Димитров Вълчешки е роден на 04.03.1932 г. в село Бреница, Врачанско. Завършва строителния техникум “Христо Ботев” - София (1951), Софийския Университет “Св. Климент Охридски” (1964) и висше библиотечно образование (1965). От 1965 г. е завеждащ методичен кабинет в Окръжна библиотека “Христо Смирненски” в гр. Плевен. От 1969 г. до пенсионирането си е театрален методист в Окръжния Съвет за култура в Плевен. Като художествен ръководител е удостояван с лауреатски звания на четири републикански фестивала и носител на златни медали. Неговите постановки в театралните колективи на Кнежа, Троян, Червен бряг, Плевен също са отличени със златни медали. Автор е на редица литературни композиции и сценарии, публикувани в сп. “Естрада”. Със свои колективи участва и в световни младежки фестивали на аматьорските театри в Япония и Алжир. За цялостния му принос в развитието на художествената самодейност в България е награден от Комитета за култура и Центъра за художествена самодейност - София с грамота и плакет. Кавалер е и на орден “Св. св. Кирил и Методи”. Автор на книгата “Пламъчето. Среднощни видения” (2006). Умира на 30.01.2010 г.


Публикации:


Проза:

ИЗ “ПЛАМЪЧЕТО”/ брой 50 април 2013


За Влъчко Вълчешки:

СРЕЩА С КНИГАТА “ПЛАМЪЧЕТО” ОТ ВЛЪЧКО Д. ВЪЛЧЕШКИ / автор: Кръстина Христова/ брой 51 май 2013