Христо Кесяков

Д-р Христо Цоков Кесяков, български правист, общественик и преводач, е роден на 20.06.1868 г. в град Копривщица. Учи в Пловдив и Одрин. Завършва право в гр. Лвов, Полша (1889). Доктор по право и съдия, работи в Софийския окръжен съд (1889) и Апелативния съд. Кмет на Копривщица. Преводач от полски (Юлиуш Словацки, Адам Мицкевич, Адам Асник и др.). Сътрудничи на редица вестници и списания. Автор на „Заселване на Коприщица”, издадено в „Юбилеен сборник по миналото на Копривщица” по случай 50 г. от Априлското въстание (1926). Умира на 10. 01.1934 г. в Пловдив.


Публикации:


Превод:

Адам Асник - ОТ ДЕВОЙЧЕ АЗ НАУЧИХ…/ брой 50 април 2013