Александър Флоресков

Александър Флоресков, български поет и художник, е роден на 17.08.1962 г. Бащата е литератор и театрален режисьор, майката - актриса и журналистка. Израства в София в голямо и сплотено семейство. Силно влияние за оформянето му като личност оказва вуйчо му - художник-график. Започва да пише стихове на 13 години. Свири на китара, чете и рисува. Добър ученик - благодарение на изключителната си памет, с чувство за хумор и разностранни интереси. След казармата работи в Ателие „Пространствено оформление” към ТФ на СБХ. Работи много; рисува, чете и пише главно нощем. Реставрира стара яхта и взема изпит за корабен капитан. Честен и справедлив, обича простите и естествени неща, цени големите и вечни стойности в изкуството, а не модата. В юношеска възраст има публикации в сп. „Родна реч”, а след смъртта му - в сп. „Пламък”. Умира след автомобилна катастрофа на 19. 10. 1988 г. Посмъртно е издадена книгата му „Преди да възкръснем” - стихове, импресии и рисунки (1993).


Публикации:


Поезия:

СТИХОВЕ/ брой 50 април 2013