Надежда Новикова

Надежда Новикова е родена през 1982 г. в град Орел. Завършва Курския държавен медицински университет (2006). Живее в родния си град и работи като терапевт-профпатолог. Публикации: вестници «Орловский вестник» (град Орел), «Российский писатель» ( Москва), «Літаратура і мастацтва» (град Гродно, Беларус); алманах «Зеркало пегаса» ( Орел), «Роман-журнал ХХIвек» (Москва), сборник с произведения на участници в международното съвещание на млади писатели «Каменский семинар - 2» (Екатеринбург). Лауреат на всеруския фестивал на женската поезия «Бабье лето» (2011).


Публикации:


Поезия:

РУСКИ ПОЕТИ/ превод: Тихомир Йорданов/ брой 50 април 2013