Алеко Константинов

Алеко Иваницов Константинов, български писател, класик на националната литература, е роден в град Свищов на 01.01. (13.01. нов стил) 1863 г. в семейството на търговеца Иваница Хаджиконстантинов. Завършва училището в Свищов (1872-1874), Априловската гимназия в Габрово (1874-1877), гимназията в град Николаев, Русия (1881) и право в университета в Одеса (1885). Съдия (1885-1886), прокурор (1886) в Софийския окръжен съд, помощник-прокурор (1886-1888) и съдия (1890-1892) в Софийския апелативен съд, юрисконсулт на Софийското градско управление (1896). Посещава световното изложение в Париж (1889), Земското индустриално изложение в Прага (1891), Колумбовото изложение в Чикаго (1893). Печата от 1880 г. Автор на „До Чикаго и назад” (пътепис, 1894), известната книга „Бай Ганьо”, десетки фейлетони, цикъла „Разни хора, разни идеали”, преводи от руски и френски. Инициатор на първото туристическо дружество в България с изкачването на Черни връх на 27.08.1895 г. Убит от наемници на 11.05. (23.05. нов стил) 1897 г. край Радилово, при село Кочагово (днес Алеко Константиново), Пазарджишко.


Публикации:


Критика за Алеко Константинов:

САВА СИВРИЕВ - ЛИТЕРАТУРНА АРХЕОЛОГИЯ/ ПЪТУВА ЛИ БАЙ ГАНЬО В ЕВРОПА?/ брой 6 февруари 2009

ПОСЛЕДНАТА ТВОРБА НА АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ/ автор: Руси Русев/ брой 40 май 2012

ПЪТУВАНИЯТА ПРЕЗ АТЛАНТИКА ПРОДЪЛЖАВАТ/ автор: Петко Тотев/ брой 47 януари 2013

СОЦИАЛНАТА ИРОНИЯ У АЛЕКО/ автор: Иван Мешеков/ брой 77 октомври 2015


За Алеко Константинов:

НЕИЗВЕСТНИЯТ АРХИВ НА АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ/ автор: Румяна Пенчева/ брой 5 януари 2009

ДВУБОЯТ АЛЕКО - БАЙ ГАНЬО/ автор: Илия Бешков/ брой 37 февруари 2012

АМА, УБИХА ЛИ ГО АЛЕКО/ автор: Йордан Каменов/ брой 38 март 2012

ОБРАЗЪТ НА РАЗПАДНАЛОТО СЕ ОБЩЕСТВО/ автор: Панко Анчев/ брой 65 септември 2014

УРОЦИТЕ НА ЩАСТЛИВЕЦА/ автор: Елена Алекова/ брой 77 октомври 2015

АЛЕКОВ АЗБУЧНИК/ автор: Владимир Янев/ брой 95 май 2017

МИГ НА ЧИСТО НАСЛАЖДЕНИЕ/ автор: Петко Тотев/ брой 102 януари 2018

КОЙ СЕ СТРАХУВА ОТ АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ?/ автор:Лозан Такев/ брой 106 май 2018

ВРЕМЕТО НА АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ/ автор: Ангел Тодоров/ брой 113 януари 2019

АЛЕКО, САВОНАРОЛА И „БАЙ ГАНЮ”/ автор: Стефан Коларов/ брой 113 януари 2019

БАЙ ГАНЮ И КРИТИКАТА/ автор: Константин Н. Петканов/ брой 117 май 2019

УРОЦИТЕ НА ЩАСТЛИВЕЦА/ автор: Людмил Симеонов/ брой 117 май 2019

ЗАСАДИТЕ В НАШИЯ ОБЩЕСТВЕН ЖИВОТ/ автор: Панайот Чинков/ брой 154 януари 2023

ОБРАЗЪТ НА РАЗПАДНАЛОТО СЕ ОБЩЕСТВО/ автор: Панко Анчев/ брой 154 януари 2023