Кръстина Христова

Кръстина Савчева Христова, д-р по фармация, е родена е на 06.05.1930 г. в село Бреница, Врачанско. Работила е като главен асистент по органична химия при Фармацевтичния факултет на Медицинска академия, София. Научните й трудове са в областта на синтез на биологично-активни вещества, главно синтез на производни на 2-аминотетралина, в която област защитава дисертация. Успех на научната й дейност е нов оригинален препарат “Тетраминол” с пресорно, деконгестивно и мидриатично действие. Препаратът е обявен и в немския справочник за органични лекарствени средства М. Negver. Многобройните нови съединения на К. Христова са описани в научните й трудове, публикувани у нас в сп. Фармация и в Archiv der Pharmazie и реферирани в Сhemical Abstracts. Към тях е проявяван интерес от учени от Япония, Германия, Чехия, Унгария, Полша, Италия, Холандия, Швеция, САЩ, Мексико. Автор на поетичните книги: “Есенен полъх” (2004), “Закъсняла любов” (2006), “Сезони мои, отлетели” (2010), издания на “ЖАР”, и “Щрихи по пътя” (2001), “Кръговрат на сезоните” (2005), “Пролетни напеви” (2006), “Простори” (2007), “Следи от есента” (2007), “Пасторално” (2008), “Звездни писма” (2009) и книгата “Родословие” (2009), издания на “Българска Книжница”. Умира на 11 ноември 2021 г.


Публикации:


Поезия:

ПАМЕТНО/ брой 71 март 2015


Публицистика:

„ОНИЯ СЪННИ, РАДОСТНИ ГОДИНИ”…/ брой 49 март 2013

СРЕЩА С КНИГАТА “ПЛАМЪЧЕТО” ОТ ВЛЪЧКО Д. ВЪЛЧЕШКИ / брой 51 май 2013

ОТВОРЕНО ПИСМО ДО ВАНЯ ДУШЕВА/ брой 63 юни 2014

КАК НАПИСАХ КНИГАТА СИ „ЙОНКА ХРИСТОВА - С ПЕСЕН И СЛОВО”/ брой 66 октомври 2014

С ПОЧИТ КЪМ ПАМЕТТА НА АСЕН ЗЛАТАРОВ/ брой 67 ноември 2014

СПОДЕЛЕНО ВЪЛНЕНИЕ/ брой 68 декември 2014


Критика:

ИЗЯЩНА СЛОВЕСНОСТ / брой 50 април 2013

ПРЕЗ „ВРАТАТА НА СМИРЕНИЕТО”/ брой 61 април 2014


Общество:

СЪРДЕЧЕН ПРИЕМ/ брой 62 май 2014

„ЛИТЕРАТУРЕН СВЯТ” - ИЗВОР НА ДУХОВНОСТ/ брой 70 февруари 2015