Жан Жорес

Жан Жорес, френски философ, историк, политик, социалист, оратор, борец против колониализма, е роден на 03.11.1859 г. в Кастр (департамент Тарн, Лангедок). Израства в среда, която му осигурява добри условия за научна дейност. През 1884 г. след бляскави успехи в науката става професор по философия в университета в Тулуза. Една година след това влиза в Камарата. Речите му изразяват неимоверна сила на словото и увличащо красноречие. Жорес отдава този дар в служба на онеправданите и мира. Създател на социалистическия вестник „Юманите”, борец за социалистическото обединение, което успява във Франция по негово време. Автор на редица трудове, между които „Социалистическата акция”, „Социализма и образованието”, „Социализма и народите”, „Новата армия”, „История на френската революция”. Бори се срещу Първата световна война. Убит е в навечерието й на 31 юли 1914 г. в Париж.


Публикации:


Публицистика:

ПРОТИВ ВОЙНАТА/ брой 49 март 2013


За Жан Жорес :

ЖАН ЖОРЕС/ автор: Гочо Гочев/ брой 102 януари 2018