Христо Кърпачев

Христо Иванов Кърпачев, български поет и революционер, е роден на 24.07.1911 г. в село Надежда (дн. Кърпачево), Ловешко в бедно семейство. Завършва начално образование в родното си село и в с. Крушуна, после учи в гимназията в гр. Левски и педагогическото училище в Ловеч (1930), учителства в с. Церецел, Софийско. По указание на партията учи в Школата за запасни офицери в гр. Радомир (1932-1933). За комунистическа дейност е разжалван публично и осъден на 12 години затвор и глоба, лежи в затворите на Варна и Сливен (1933 - март 1940). След освобождаването си става агент на застрахователно дружество „Феникс” и е секретар на Ловешко-троянския партиен районен комитет. След провал през ноември 1941 г. минава в нелегалност. Издава нелегалния вестник „Истина” (1942-1943) и е инициатор за издаването на в. „Младеж”. В началото на 1943 г. става командир на партизански отряд „Чавдар” от 11 въстаническа освободителна зона. Предаден, загива на 32 г. в бой с полицията до Ловеч на 23.05.1943 г. Много от стиховете му са изгубени или унищожени от полицията. Най-известните му произведения са партизанските маршове „Септемврийци” и „Чавдарци”. Негови книги са издадени след 09.09.1944 г. - „Стихове и статии” (1945), „Избрани произведения” (1959) и др.


Публикации:


Поезия:

ЕКСКУРЗИЯ НА МИСЪЛТА/ брой 49 март 2013