Любен Христов

Любен Христов е роден в Плевен през 1917 г. Завършва Стопанска академия в Свищов, след което започва трудовата си кариера като финансов инспектор в Община Плевен. После работи като главен счетоводител в ТПК “Колективен труд”; главен счетоводител в предприятие за мъжка конфекция “Мизия”; директор на Куклен театър - Плевен и накрая - ревизор в Общинско предприятие “Хранителни стоки”. Още като ученик в Мъжката гимназия пише стихове, подписани с псевдоним “Лебед”. Заедно с големия общественик Асен Марков и други приятели, през 1937 година учредяват литературен кръг “Никола Ракитин”. След промените на 9.09.1944 г. литературният кръг е преименуван в Градски литературен кръжок “Цветан Спасов” към читалище “Г. Димитров” (”Съгласие”). Любен Христов е председател на кръжока няколко години, както и председател на читалището, което е най-голямото в Плевен. През 1964 г. той е един от инициаторите и организаторите на националния фестивал на хумора и сатирата, който има четири издания преди да бъде “преотстъпен” на находчивите габровци. През 1976 г. е учредено “Общество на плевенските хумористи”. Любен Христов е негов секретар и основен двигател на дейността му. През 1990 г. тази формация е преименувана в Клуб на сатириците, председател е отново Любен Христов. Под негово ръководство излиза в. “Шега”, а по-късно библиотеката “Плевен се смее”. Автор на множество хумористични разкази и фейлетони, афоризми, една пиеса и един роман. Десет години е хоноруван кореспондент на в. “Стършел”, в който са отпечатани много негови творби. Заедно с кюстендилския хуморист Димитър Янакиев, издават книжката с хумористични разкази и фейлетони “Това сме ние”. Умира през 1999 г. на 82-годишна възраст.


Публикации:


Проза:

МОЦАРТ/ брой 49 март 2013

НАШАТА УЛИЦА/ брой 50 април 2013

ПРОВЕРКА/ брой 65 септември 2014