ИЗВАДКИ ОТ ЛЕКЦИИ

Илия Бешков

1.
Не е вярно, че съдържанието прави композицията. Не е вярно също, че ритъмът - вертикали и хоризонтали - правят композицията. Пълното виждане прави композицията.
Човек като пчелата вижда, но не знае, че вижда. Затова и не рисува. Художникът знае, че вижда…

2.
Иконата не се подчинява на сферата. Християнският мироглед не признава тленния свят. Това, което окото вижда, е оскърбление за бога. Папизмът отиде към ограниченото човешко виждане - сферата. Затова и търпи скулптурата. Православието няма развитие в изкуството. Православният изток е плоскостен, затова в същността си няма материализъм. Ние почваме едва сега.
Източните художници се учеха в Италия, но като не можаха да вземат обема, взеха релефа и импресионизма.
Перспективата на Учело - и тя е на италианците. Тя е борба против абстрактността, против иконата.
В иконата не само няма убежни точки, дистанция, хоризонт, сфера, но няма и автора, няма и зрителя. Тя не е зрително възприятие, а съзерцание (тесаракт). Бог ни гледа, а не ние него. Обратна перспектива… В иконата падат всички закони, освен върховния. А в сферата по необходимост се раждат всички закони.

3.
Страхливците, подлеците, измамниците, гледат под око и винаги искат да кажат: “Не съм видял”. Те не стават свидетели. Тези, които нямат нравствен кураж, тези, които нямат отговорност към живота, бягат от истината, от картината…

4.
Докато гледаме картината, няма друга вселена. Картината е напълно обособена. Илюстрацията остава някаква свободна валенция. Илюстрацията запазва тази нещастна привилегия да наруши своята монолитност при условие, че тя отстъпва на текста или на следващата илюстрация и се превръща в кино… Всяка снимка във филма е безсмислица. Само това, което се съединява, образува цялото. Така трябва да се съедини и в картината. В картината се налага да се направи нещо, което е вън, което го няма. Всяко изображение в картината го няма в живота, в тоя му вид. Картината не е натоварване на едно събитие с всички събития преди него. Фактът става и умира. Паметта и асоциациите натоварват това събитие.

5.
Има два начина да се рисува. Вие трябва да изберете третия. Първият е да се рисуват нещата както са си - това значи да се мами окото. Вторият - да се рисуват нещата както не са - това значи да се измамва ума. Третият е да предугадиш скритото намерение на твореца.