ИНТЕРВЮТО

Илия Бешков

Много обичам интервюто. В него човек винаги лъже. Зададените въпроси не интересуват запитвача, а отговорите са най-грижливо съчинена лъжа. Така само интервюто става изкуство.
Нима е възможно един известен репортер и един лауреат да си разменят истински въпроси и отговори в присъствието на 200-300 хиляди читатели!
Аз не чета чужди интервюта, а само собствените си. Толкова убедително съм лъгъл в тях, че като ги чета, всичко става съвсем истина.
Въобще разговорите между хората са лъжливи.
Никой възпитан човек не рискува да каже една истина в лицето на другия. Ако не излъже, ще отнеме правото и удоволствието на другия също да лъже, а такъв разговор е мъчителен. Такива разговори въобще няма, освен ония, които по пътя на искреността завършват със скандал.
Честните и искрени хора никой не интервюира. Те не умеят да лъжат и да забавляват - нито другите, нито себе си.