ЗА КНИГАТА НА КАЛИНА КАНЕВА „ГРАФ Н. П. ИГНАТИЕВ – ГРАФЪТ НА БЪЛГАРИТЕ”

Емилия Зорнишка

Книгата на Калина Канева “Граф Н. П. Игнатиев - Графът на българите”, е посветена на руския посланик в Цариград по време на преломните за българския народ десетилетия на ХІХ в. На 535 страници, с 400 илюстрации, е представен документален материал с неизвестни досега факти и снимки, спомени и архивни документи.
Изданието е посветено на 130-та годишнина от подписването на Санстефанския мирен договор и възстановяването на българската държавност и 100 години от смъртта на големия българолюбец граф Николай Павлович Игнатиев, почетен член на Българското книжовно дружество (БАН) и на Славянското благотворително дружество в България. Предмет на изследването е не само личността на Граф Игнатиев и приносът му за възстановяване на българската държавност, но и животът на неговите предци и потомци, и не малък брой документи и снимки на исторически личности, приели съдбата на България като своя житейска мисия.
Кой е прочутият дипломат?
Роден е на 29 януари 1832 г. в Санкт Петербург. Завършва с отличие военно училище и Генералщабната академия. На 26 години е най-младият генерал в руската империя.
Дипломатическата му кариера започва с поредица отговорни мисии, като: военен представител в Лондон, военен експерт в Парижката мирна конференция в края на Кримската война, началник на руската мисия в Хива и Бухара (Средна Азия), посланик в Пекин и директор на Азиатския департамент в Министерството на външните работи.
14-те години като посланик в Цариград се смятат за връхна точка на неговата дипломатическа кариера. Под авторитетното въздействие на ген. Игнатиев за пръв път Великите сили признават съществуването на България и правото й на свобода.
Автор на Санстефанския мирен договор, граф Игнатиев воюва за възраждането на българската държава, за нейното успешно свободно развитие и докрая на живота си остава най-горещ приятел на България, който заявява: ” Сърцето ми принадлежи на България!”.
През 1902 г., по повод 25 години от Освобождението, граф Н. П. Игнатиев е посрещнат в България като национален герой.
Калина Канева събира материали за тази книга повече от 40 години. Да се възстанови не само биографията на видния държавен деец на Русия от ХІХ в., но и духовния портрет на човека, оказал се в основата на освобождението на България - такава задача изисква от писателя-изследовател много повече от обикновеното изброяване на събитията, независимо колко ярки и значими за хода на историята са те. Не случайно авторката счита за свое хоби да изследва миналото и да възкресява мъртвите, защото “отминалото поколение има право на живот - живот след смъртта…”
Сглобявайки историята на живота на граф Игнатиев, Калина Канева се запознава с неговото родословие - Н. Игнатиев има роднинска връзка с най-аристократичните руски фамилии - Голицини, Мешчерские, Толстой. Тя издирва по целия свят неговите потомци, събира документи, писма, фотографии, посещава местата, където е пребивавал граф Игнатиев. Така от детайлите постепенно се изгражда пълна картина на неговия живот и на хората от най-близкото му обкръжение.
По невероятен и интригуващ начин е описана историята на съпругата на Николай Игнатиев, Екатерина Леонидовна, чиято съдба е достойна за паметта на потомците. Въпреки че кореспонденцията им е включена в третата част на книгата като “Приложения”, тя съвсем не е маловажна част от книгата, тъй като никакви политически решения и документи не могат да възстановят духовния портрет на човека така, както писмата до семейството му…
За разлика от сухите исторически факти, тази книга е живо изследване на миналото. Авторката описва не само резултатите, но проследява целия процес на издирване. Във втората част на книгата “Графът на българите в моя живот” са описани срещите и с внуците и правнуците на знаменития генерал, кореспонденцията с тях, организирането на фотоизложби, посветени на Игнатиев, отзивите на неговите съвременници за дипломатическата му дейност - политици, приятели и неприятели.
По мнение на историка Андрей Пантев, в книгата “Н. П. Игнатиев - графът на българите” е въплътено “най-доброто от това, което наричаме славянска историография, където емоциите, чувствата, преклонението, любовта, са така плътно наситени с факти, документи, мемоари и с онази особена възвишена събитийна верига на единствената война в историята на света през ХІХ век, която се нарича Освободителна.
Руските историци определят книгата като най-богатия и всестранен труд, както на български, така и на руски език, който с изследователска страст и публицистичен нрав разкрива най-пълно и увлекателно образа на граф Игнатиев и мястото му в българската и европейската история. Книгата е отпечатана през 2006 г. в Москва със заглавие “Рыцарь Балкан. Граф Н. П. Игнатиев”, преводът на руски език е на Наталия Лакичевич, кореспондентка за Балканите на “Дворянски вестник”.
Написана мъдро и интелигентно, поднесена с финес на читателя, книгата на Калина Канева обединява минало и съвременност.
Залогът за успеха на книгата е може би точно в това - в пробуждащия се днес интерес към миналото. Какви са били тогава хората, каква е ценностната им система, защо някои са оставили спомен за себе си у идните поколения, а други - не? И главното - как да изживееш живота си, че името ти да не бъде празен звук в паметта на правнуците?
Отговорите на всички тези въпроси са в книгата на Калина Канева за граф Игнатиев.


Калина Канева. Н. П. Игнатиев - графът на българите. Абрис Дизайн Център, 2008