ПРИЯТЕЛИ

Владимир Райсел

превод: Пенчо Симов

ПРИЯТЕЛИ

Бяха и ще бъдат
мои приятели те.
И в недрата най-дълбоки на народа
всеки от тях ще расте.

Бяха и ще бъдат
наши приятели те.
Ако съдбата би желал да съди,
на всеки раната ще зарасте.

Можеш да ги разпознаеш по звездата
и по обичта към топлината на гнездата.


НОКТЮРНО

Луната лае
към нощния покой.
С пера от злато пърха тя
и буди се нощта.

От камъни затишие
у мен и в мрака.
Като че някой диша.
Луната и децата.

Обичат като мен
вълшебството в нещата.