СВОБОДА

Нестор Гропа

превод от руски: Георги Ангелов

Когато човек е изпратил боговете си на небето,
той е започнал да те чака на земята.
Всички занаяти
са участвали в построяването на света,
и много, много хиляди години
загрубелите пръсти са се трудили
за нашето време.
Но нито децата, чиито кости отдавна са изтлели,
нито техните майки, потънали в реката на столетията,
нито бащите, доисторическите труженици,
не са те видели,
макар и да са предчувствали твоята поява
с всяка клетчица на тялото си.
Легендите не казват какво си била - птица,
звезда
или цвете -
само разказват за древни скрижали,
отнети, защото в тях се е говорело за теб.
Ние, американците,
минавайки там, където някога са се извисявали градове
или са се простирали империи,
крачейки сред векове, мити от два океана,
през ветрове, вдигащи хилядолетна прах,
знаем, че милиони и милиони мазолести ръце
продължават да строят тази част от света и не могат да живеят без теб
днес,
когато върху клоните на дърветата и върху птиците на Америка
пада дъжд.
Свобода,
ние вече ще те търсим не в легендите
и не в кръвта на падналите наши братя,
но някога дрипите и камъните,
тези най-стари свидетели на болката на Америка,
ще те видят;
дори и ние да се разтворим в хилядолетията,
по останалото от нас в работилниците,
по честно изписаната ни хартия
и по цветята, пазещи спомена за любовта ни,
те ще научат как сме те търсели,
ще го научат по мълчанието на легналите в гроба,
по всички неустановени дати и безименни терзания, -
ще научат, че заедно с корените на съвременните народи
ти растеше като хляб,
като смирен хляб, който храни историята.
Така ще бъде,
защото ненапразно
толкова болка е понесена в миналото
и толкова болка има сега по земята.