ЯПОНСКОТО СТИХОТВОРЕНИЕ

Елена Диварова

Японското стихотворение
прилича на
звезда -
аз го докосвам с поглед.
Ала до там -
години светлина.