ЕПИГРАМИ

Петър Марев

СТАНДАРТ

Обществото ни стори крачка голяма –
човекът да бъде във всичко богат.
До сега у нас регистрирана няма
ни една жертва на духовния глад.


ВСЕКИ ПО РЕДА СИ

Извънземните са отдавнашен факт
и търпеливо, вече толкова века,
ни изчакват да направим контакт
първо с Човека.


ПОД ВЪПРОС

Не че на въпрос решил съм да го правя,
срещу нерешен въпрос издигнах глас.
Бе решен въпросът. От тогава
под въпрос съм аз.


ТИПИЧНО И НЕТИПИЧНО

Разликата, казана логично,
и от километър си личи:
псето гладно лае нетипично,
ситото типично си мълчи.


НАШЕНСКА

В политиката такваз е глумата –
нашенецът цар е да ти обещава.
А пък който си държи на думата,
той изобщо не я получава.


ДИСИДЕНТ ЗА БОЙ ЗА СТЯГА

Отбелязвам го за сведение само,
че когато целокупно се мълчеше,
аз си свирках : “Я, подай ми, мила мамо,
синьото елече…”


РЕАНИМАЦИЯ

Открай време ме занимава следната тема,
която от своя страна е бъкана с подтеми:
Защо и при тая, и при оная система
все я караме на системи?


КРАЙ

Не, не мога повече да трая,
въпреки че всички викат ми: Потрай!
Викат още: Вижда му се краят!
Вижда му се… Ама моят край.


УПРАВЛЕНСКА БЕЗПОМОЩНОСТ

Ей това умът не може да го смели –
с непрекъснато растящите цени,
Тия, горе, хем на мушка са ни взели,
хем очакват да се гръмнеме сами!