Родика Драгич

Родика Драгич (Rodica Draghici), румънска поетеса, публицист и общественик, е родена на 20. 04. 1946 г. в Дъмбовица. Завършва гимназия (1964) и библиотекознание във филологическия факултет на университета в Букурещ (1968). Библиотекар в Окръжна библиотека „Панайот Истрати” в Браила (1968-1990). Директор на издателство „Ex Libris” от 2000 г. Член на Дружество на писателите - Браила. Директор (от 1990 г.) на Окръжна библиотека „Панайот Истрати” която приютява и финансово обезпечава Дружеството. Заедно с Драгош Нягу (Dragos Neagu) организира и провежда периодично Балкански писателски срещи в Браила. Участва в научни конференции в страната и чужбина. Умира на 08. 08. 2012 г.


Публикации:


Поезия:

ЗАВРЪЩАНЕ/ превод: Михаела Дешлиу/ брой 48 февруари 2013