Андрей Сладкович

Андрей Сладкович (Andrej Sladkovic, псевдоним на Ондрей Браксаторис), словашки поет-романтик, е роден на 30.03 1820 г. в Крупина в семейство на селски учител. Учи в лицеи, както и теология в университета в Хале (1843-1844). От 1840 г. се включва в кръжока на Штур. Автор на поеми - „Разговори в семейството на Душан” (1944), „Марина” - връх на словашкия романтизъм (1846), „Детван” (1853), „Милица” (1858), „Граф Микулаш Зрински в Сигота” (1866). Пише патриотична (за борбата на славянските народи срещу турците) и интимна лирика, черпи от фолклора. Отнася се с голямо уважение към творчеството на Пушкин, посвещава му стихотворение. Превежда Пушкин, Волтер, Расин, Гьоте. Протестантски проповедник (ръкоположен - 1847). От 1856 до смъртта си служи като пастор в Радван. Умира на 20.04. 1872 г. в Радван, сега част от град Банска Бистрица. Цялата нова словашка поезия вижда в него свой учител.


Публикации:


Поезия:

ИЗ „МАРИНА”/ превод: Вътьо Раковски/ брой 48 февруари 2013