Влада Урошевич

Влада Урошевич е роден през 1934 г. в Скопие, Република Македония. Поет, белетрист, есеист, преводач, литературен и художествен критик, съставител на антологии - едно от най-изтъкнатите, представителни имена на съвременната македонска литература и един от най-видните поети на Източна Европа. Завършил е Философския факултет в Скопие. Бил е редактор в Телевизия Скопие и списанието „Разгледи”. Дългогодишен професор по сравнителна литература в Скопския университет. Академик - член на Македонската академия на науките и изкуствата (МАНУ), член-кореспондент на международната „Академия Маларме” в Париж, редовен член на Европейската поетична академия в Люксембург и член-кореспондент на Сръбската академия на науките и изкуствата. Член е на Македонския ПЕН-център и на Дружеството на писателите на Македония. На македонската литературна сцена се появява през 1954 г. През 1959 г. публикува своята първа книга - стихосбирката „Един друг град”. Следват многобройни книги от различни жанрове: петнадесет поетични книги, седем - с критика и есета, пет романа, три сборника с разкази, две книги със записки и пътеписи, две книги за живописта. Цялото му многообразно литературно творчество е издадено в десет тома с избрани произведения (2004 и 2005 г.). Носител е на редица престижни национални и международни награди, между които и правителствената награда на Р Франция „Княз на Ордена на изкуството и литературата” (1987 г.). Превеждан е на много езици в света, както в отделни книги, така и в многобройни литературни издания. Той самият е активен преводач, предимно от френски - превел е най-значимите френски поети от 19 и 20 век: Жерар дьо Нервал, Шарл Бодлер, Артюр Рембо, Гийом Аполинер, Блез Сандрар, Андре Бретон, Анри Мишо, Ален Боске и др. Съставител е на многобройни антологии, между които: Френска поезия - ХХ век (1972), Антология на фантастичния разказ в югославските литератури (1978), Антология на френския сюрреализъм (1993), Антология на кратката прозаична форма във френската литература (1994), Златна книга на френската поезия (1996) и много други. Трябва специално да се отбележи, че през далечната 1969 г. Влада Урошевич е преводач (заедно с Десанка Максимович, която превежда Е. Багряна) от български на сръбски език на Антологията „Българска поезия на ХХ век” (от Яворов до Любомир Левчев, съставителство и предговор: Милан Гюрчинов), която излиза в бивша Югославия, в Библиотека „Орфей” на едно от най-реномираните издателства в Белград - „Нолит”.


Публикации:


Поезия:

СЪЩЕСТВУВАНИЯ/ превод от македонски: Роман Кисьов/ брой 48 февруари 2013

МИТОЛОГИЯ НА СЪНЯ/ превод от македонски: Роман Кисьов/ брой 49 март 2013


Критика за Влада Урошевич:

ИГРАТА НА ВЪОБРАЖЕНИЕТО, МИТОЛОГИЯТА НА СЪНЯ И ПАРАЛЕЛНИТЕ СВЕТОВЕ НА ПОЕТА-ВЪЛШЕБНИК/ автор: Роман Кисьов/ брой 55 октомври 2013


Албум