КЛЕТВА

Константин Миладинов

Кой клеветит праината (1) божия -
да му капнит язик до гърчмъник (2);
се да зборвит (3), нищо да не кажвит;
сите люге (4) него да слушеет,
и пак сите да го отбегвеет;
сам д’останвит како улаица (5)
и да кукат на камейня (6) голи!

—————————–

1. Праината - правината, правдата.
2. Гърчмъник - гръклян.
3. Зборавит - говориш.
4. Люге - люде, хора.
5. Улаица - кукумявка.
6. Камейня - камъни (формата е охридска, стружката - каменя).