Димитър Миладинов

Димитър Христов Миладинов, български възрожденец, патриот, фолклорист, педагог, борец за национална независимост, е роден през 1810 г. в град Струга, Вардарска Македония, в семейството на бедния майстор грънчар Христо Миладинов и Султана Миладинова, знаеща много народни песни. По-голям брат на Константин Миладинов и Наум Миладинов. Учи в родния си град, в килийното училище в манастира „Свети Наум”, в гръцко училище в Охрид (1829). Учител в Охрид (1830-1832), учи в гимназията в Янина (1833-1836), учител в Охрид (1836-1839), Струга (1839-1840), Кукуш (1840-1842), Охрид (1842-1845), Струга (1846), село Магарoво, Битолско (1849-1852), Битоля (1852-1854), Прилеп (1856), Кукуш (1857-1859), Струга (1859), Охрид (1860-1861). В творческите му търсения и събирателската му дейност го насърчава руският учен професор Виктор Григорович (май 1845). Преподава български език, старогръцки и новогръцки език, латински, философия, математика. По време на Кримската война (1853-1856) е в Босна и Херцеговина. Сътрудничи с дописки на „Цариградски вестник” (1860), събира помощи за българския храм „Свети Стефан” в Цариград (1860). Издава заедно с брат си сборника с български народни песни от Македония, Панагюрско и Софийско - „Български народни песни” (24.06.1861, Загреб). Наклеветен за руски агент и бунтар от гръцкия владика в Охрид Милетий, арестуван на 16.02. 1861 г. в Струга, лежи в затворите в Охрид, Битоля, Солун, Цариград. Умира на 32 г., четири дни след брат си, в затвор в Цариград на 11.01. 1862 г.


Публикации:


Поезия:

ГЪРК И БЪЛГАРИН/ брой 48 февруари 2013


За Димитър Миладинов:

СВЕТИТЕ БРАТЯ МИЛАДИНОВИ/ автор: Йордан Каменов/ брой 38 март 2012

БРАТЯ МИЛАДИНОВИ/ автор: Васил Друмев/ брой 95 май 2017