НИЙ ГОРДИ СМЕ

Никола Гинев

НИЙ ГОРДИ СМЕ

Ний горди сме с тежкия, суров боен път!
Шепа борци нявга, сбрани в скромен кът,
начеваха светло и велико дело.
Сред надменен присмех работиха смело
срещу подигравки, пошлост и измена,
и расна мощта ни, и с кръв бе калена.

Ний горди сме с вас, наши ветерани,
пламенно обичани - и гонени, ругани.
Идеалът, който крепеше вашта воля,
е наш идеал!… С ум и сърце знаем -
с близката победа ще го увенчаем!…

Ний горди сме днес в стръмния си път,
отгдето най-ясно вижда се светът,
вижда се на север да блести зората,
що пламва и на запад - и тя грей челата
на тези, които са дрипави и гладни,
но вдигат се вече - за свобода жадни.

Ний чада сме горди на новото време.
Изнесохме кръста на робското бреме
до сетния рът - могила надгробна,
де капитализмът, тази безподобна
злодейска наредба, чака близък край
след своя людоедски всемирен гуляй.

Ний чада сме горди на общност велика.
Нашето отечество на сговор ни вика
от полюс до полюс - по земята цяла.
И кървави граници на кървава раздяла
ний няма да чертаем, а ще ги личиме!
Горди сме във сговор! Ний ще победиме!


ИЗ ЦИКЪЛА „БЕГЛИ СКИЦИ”

Вървят мълчаливи жътвари
босоноги по жежкия път;
жестокото слънце ги пари,
неволни са те надничари -
вървят те и тъжно мълчат…

Автомобил край тях отминава,
угоен охолник отнася; -
тях облака прах задушава,
дъха им морен задавя
и злоба в душите им внася.

Превили глава, като стадо
по пътя вървят отстранени -
стълпили се старо и младо,
политат и сърп прозвъни -
безнадеждно, глухо, нерадо…

Те стигат и стъкват огън
под звездното синьо небе
и лягат, капнали за сън…
Но скоро събужда ги звън -
за жътва гладът ги зове…

1923


ГАТАНКА

Гушата му е два ката,
чувствата му са в червата,
мозъкът му е в парите,
а в главата му змиите
свили са гнездо и душат
кой сиромах да удушат.
В него всичко е „народно”,
партията му - и тя дори
носи това име модно.
„Народни” му и парите
(не са брани от горите!).
Богатството му десеторно
през войната е порасло
- в нас е расло и е пасло,
сукало е кръв народна,
кръв юнашка, благородна.
                       Познайте го!