Никола Гинев

Никола Филипов Гинев, български поет, публицист, деец на БКП (т.с), е роден на 12.09. 1890 г. в град Велико Търново в семейство на учители - патриоти и просветители, руски възпитаници. Детските и юношеските си години прекарва във Варна. По настояване на роднини, учи във Военното училище, но после напуска и постъпва в Юридическия факултет на СУ. По това време пътува с параход до Цариград, Пирея, Марсилия, Неапол. Член на БКП (т.с) от 1912 г. Участва в Първата световна война като офицер от инженерните войски, проявява се като смел защитник на войнишките маси. След войната участва активно в партийния живот и израства като популярен деятел на пловдивската организация. Избран е във военно-революционния комитет да ръководи въстанието в Пловдивски окръг. На 24 септември 1923 г. обаче полицаи нахлуват в дома му, малтретират го жестоко и го разстрелват. Тялото му е намерено едва след няколко дни в царевиците на село Царацово - с отрязана глава. Освен като пропагандист, агитатор, организатор, се изявява и като поет, публицист, научен деец. Сътрудничи на в. „Ново време”, „Работнически вестник” и особено на сп. „Червен смях”. Публикува статии, стихове, фейлетони, монолози, сценки за работнически театър, злободневни и политически хроники. Издал е книгата „Червени бодли” и пиесата „Въглищарят Левски”. Запазват се в ръкопис много негови литературни материали, които разкриват активната му литературно-публицистична дейност.


Публикации:


Поезия:

НИЙ ГОРДИ СМЕ/ брой 48 февруари 2013

ПО БОТЙОВ/ брой 68 декември 2014

НИЙ СМЕ ОБРЕЧЕНИ ДА ЗАЛИЧИМ ПОЗОРА…/ брой 82 март 2016