Амалия Димитрова

Амалия Димитрова Дюкменджиева е родена на 31.10.1931 г. в с. Царевци (бивше Султанци), Варненско, в семейството на учителка и счетоводител. Основното си образование получава в с. Ловчанци, Добричко, а след това завършва Девическата гимназия в Добрич. От 1955 г. живее във Варна, където активно участва в обществения културен живот на града. Първите години от трудовия й стаж преминават в Картонажна фабрика - Варна, а по специалността си - киномеханик работи във варненските кина „Македония”, „Тракия” и „Република”. От 1965 г. до пенсионирането й е служител в кинобазата на БМФ, където извършва проверка и ремонт на филмовите копия, с които зареждат българските кораби. След увлечението си по приказки и разказчета, прочетени в детските списания, чувства нужда да пише стихове и още като ученичка започва да твори. Написала е много стихотворения, обединени в стихосбирката „Един живот в ритъм и рими”.


Публикации:


Литература за деца:

ВРАБЕЦ ХУБАВЕЦ / брой 47 януари 2013