Неофит Рилски

Неофит Рилски (светско име Никола Поппетров Бенин), възрожденски просветител, монах, учител, художник е роден през 1793 г. в Банско. Син на килийния учител поп Петър Бенин. Завършва начално образование в килийното училище в родния си град. Замонашва се в Рилския манстир (1811). Учи в Мелник (1822-1826) и Велес (1827), после учителства в Самоков (1827) и Рилския манастир (1827-1833). Служи в метоха в Казанлък (1833). Учи в гръцкото училище в Букурещ (1834). Преподава в току-що отвореното взаимно училище в Габрово (1835-1836), учителства в Копривщица (1836-1837), в богословското училище на остров Халки (1847 - 1852), после пребивава в Рилския манастир, игумен на Рилския манастир (1860 -1864). Издава превод на Новия Завет (Смирна, 1840), пише стихове, създава първия български глобус (1836), издава „Болгарска граматика” (1835), „Взаимоучителни таблици” (1835, ІІІ изд. 1859), „Буквар, извлечен от взаимоучителните таблици” (1835), „Свещенний краткий катехизис” (1835), „Краткое и ясное изложение” (1835), „Краснописание” (1837) „Аритметика” (1851), „Словар греко-славянский” (1852) „Христоматия славянского языка” (1852) „Словар на българския език, изтълкуван от църковно-славянски и гръцки език” (1875), „Описание болгарскаго священнаго монастира Рилскаго” (1879). Оставя автобиография. Умира на 04.01. 1881 г. в Рилския манастир.


Публикации:


Поезия:

ОПИСАНИЕ СЛЕДСТВЕННИХ ПРОИЗШЕСТВИЮ СОБИВШИХСЯ ОТ ЗНАМЕНИТАГО ТУРЕЦКАГО ХАТИШЕРИФА/ брой 47 януари 2013


За Неофит Рилски:

НЕОФИТ РИЛСКИ - НАЙ-ЗНАЧИМИЯТ НАРОДЕН БУДИТЕЛ ПРЕЗ ХІХ ВЕК/ автор: Стефан Атанасов/ брой 65 септември 2014