ПОБЕДНИЯТ ДЕН

Виктар Жибул

превод от руски: Георги Ангелов

В първата годишнина от освобождението на Сатурн
от марсианска окупация
сатурнианците дадоха един залп салют,
на втората годишнина - два,
на третата - три,
на десетата - десет
с интервал от една минута.
При празнуването на 400-та годишнина
сатурнианските оръдия
салютираха почти цяла нощ,
но за толкова години
сатурнианците бяха свикнали
да спят под топовни залпове.

…Вече 1440 години
сатурнианци и марсианци
живеят в мир и съгласие
и всяка минута е салют,
и всяка минута е празник.