ПОГЛЕДНИ: БРАЗДАТА…

Йон Георгице

превод: Нико Стоянов

***

Погледни:
                браздата
лицето си откри пред мене
в най-висшия смисъл -
тъжна бръчка
по челото на дядо,
който мечтаеше цял живот
да я отскубне -
                        браздата -
изпод краката си
и към месеца да я изпрати.
И от плуга преобърната,
на небето опъната,
да простре тя мъглата,
над главите ни огнени,
за да имаме възможност
да се скрием под луната
от равнодушните погледи.