ЛЯТНА НОЩ СЕ ПРЕВАЛЯВА

Йоаким Груев

Лятна нощ се превалява
и след лъскава зора
слънцето трепти, изгрява
из зелената гора.

Млад юнак си кон изважда
из железнити врата;
на печала си отважда
надалече по света.

С майчина благословия
той на коня возседнал,
за честита търговия
той намислил и тръгнал.

С добри, радостни надежди
пуща ся на дългий път,
без да мисли зли премежди
или ненадейна смърт.

Из гората преминува,
сладки песни пее с глас,
нъ наскоро ся менува
и настая страшен час.

Силни ветрища духнали,
буря голяма стана,
гръм и мълния тряснали
и юнак си там падна!

Виждте в тоя свят лъжовний
как ся грижим за имот,
зарад добрини световни
не си жалим ни живот.

Губим ся насам-нататък,
ставаме на всичко роб,
а животът ни е кратък,
сетнината ни е гроб.