Христофор Жефарович

Христофор Жефарович, български книжовник, духовник, художник, гравьор, е роден в края на 17 век в Дойран в семейство на свещеник. Бил е високо образован. Владее добре латински език. Монах. Работи главно сред австрийските сърби в Сърбия - Боджани, Белград и др. Пребивава известно време в манастира „Свети Наум” в Охрид. Създава стенописите в манастирите Боджани във Войводина (1737) и Шиклош (1739), иконите в иконостаса в църквата „Свети Николай” в Кожани. От 1741 г. работи в гравьорското ателие на Тома Месмер във Виена. Автор на книгата „Стематография” (Виена, 1741, сборник с гербовете на държавите и ликовете на видни държавници), „Поучение святителское к новопоставленному йерею” (1742), „Описание светаго божия града Йерусалима” (1748), буквар и граматика. През 1744-1746 година посещава Света гора и Йерусалим. Умира на 18.09. 1753 г. в Богоявленския манастир в Москва.


Публикации:


Поезия:

ИЗ „СТЕМАТОГРАФИЯ” (1741)/ брой 47 януари 2013