КОМАР

Дейвид Хърбърт Лорънс

превод: Георги Ангелов

КОМАР

На комара добре му е известно: той
е мъничък, но хищник.
Но иска просто
да се напие до насита:
той не пази моя кръв в банка с кръв.


ХОРАТА СЪВСЕМ НЕ СА ЗЛИ

Хората съвсем не са зли, ако са свободни.
Зли ги правят неволята и нуждата да печелят.
Освободят ли се всички
от преследването на средствата за живот -
в света ще настъпят изобилие
и радостен труд.


НЕЩО ТРЕТО

Водата - Н2О - се състои от две части водород и една кислород,
но вода ги прави нещо трето,
неизвестно никому.

Атомът съединява две сили,
но само присъствието на трета го превръща в атом.


ТЪРСЕНЕ НА ИСТИНАТА

Не търси нищо друго, освен истината, -
само истината.
Хладнокръвно я търси - и стигни до същността.

Стигни - и веднага си задай въпроса:
какъв лъжец от мен се е получил?


УМОРА

Прекара дълъг, труден ден душата ми -
уморена е,
забрава търси тя.

Но във всичко, в целия свят
няма място сега за душата, за да заспи
в непроницаемата тъмнина на покоя:
човек уби на земята тишината
и оскверни тихите кътчета,
където по-рано слизаха ангели.


ЩАСТИЕТО ДА СИ САМ

За мен няма по-голямо щастие от това да бъда сам,
когато мога да постигна чистата радост на луната,
самотно пътешестваща през времето,
или величието на ясена на северния склон на хълма,
където той стои самотен и шумоли под вятъра.