ОТЕЧЕСТВО

Найден Йованович

О, милинко отечество,
       сичко болгарско общество.
В стари времена най-горньо,
       а в наше време най-долньо.
Тогава си било славно,
       а сега совсем незнайно;
музите бягат от тебе,
       никой не гледа за тебе.
Дойде време, прогледнете,
       похвалите принесете
пред умните ваши очи
       да видите какво сочи,
сички колку се назвахте,
       от старина се венчахте
с царска титла и со скиптр.
       Воистину ного хитр,
о, най колко е прославил,
       дедите ви обезсмертил -
името ви сички знаят,
       вразите го едвам траят.


„Месецослов или календар за лето 1849″