Христодул Сичан-Николов

Христодул Костович Сичан-Николов, български просветител и възрожденец, книжовник, издател, е роден през 1808 г. в Самоков. Учи в Рилския манастир и в Мелник, Австрия, Букурещ, Свищов. Учител в Брацигово, Габрово (1839), Цариград (1858), Мелник, Свищов. Издава сборника „Месецослов” (1840; 1842), учебниците „Българска аритметика” (1845), „Граматика или буквеница словенска” (1858). Заедно с Петко Р. Славейков участва в превода на Библията на новобългарски език (1871). Редактира списанието на протестантите в България „Зорница” в Истанбул. Сътрудничи на сп. “Български книжици”. Умира в родния си град през 1889 г.


Публикации:


Поезия:

ПОХВАЛА НА ДРЕВНИТЕ БОЛГАРЕ И НА ОТЕЧЕСТВОТО ИМ/ брой 47 януари 2013