ВСЕ ПОВЕЧЕ СЕ В СЕБЕ СИ ЗАТВАРЯШ…

Арви Сийг

превод: Найден Вълчев

***

Все повече се в себе си затваряш,
сърцето ти все повече мълчи
и с другите по-лесно разговаряш
чрез неми погледи очи в очи.

Сред много светли истини живееш.
Сред грях един. Но кой е този маг,
ей тези истини в една да слее?
Небето? Мракът? Чудото? А как?

Душата ти докрай се е разкрила
и злият дух за нея няма чек.
В това е твоята човешка сила.
И твоето безсилие, човек.