Атанас П. Славов

Българският писател-фантаст Атанас Петков Славов е роден е на 29 юли 1947 г. в Бургас. Негови творби са превеждани и издавани на немски, руски и английски език. Инициатор и основател е на първия в България клуб на любителите на фантастиката „Терра Фантазия” (1968). Един от създателите e на клуб „Иван Ефремов” и e негов дългогодишен ръководител (1974-1989). През 1990 г. участва в създаването на издателство „Орфия”, ориентирано изцяло към фантастичната литература, и е президент на творческата формация през периода 1991-1992 г. Председател е на Дружеството на българските фантасти „Тера Фантазия”. Съставител е на сборниците „Модели 1″, „Модели 2″, „Модели 3″, „Модели ‘89″, „Нова българска фантастика ‘91″, „Моделириум”, „ВИРТ” и на алманах „ФАНТАSTIKA”, излизащ ежегодно от 2007 г. Автор е на романа „Психопрограмираният” (1991), на сборниците с разкази и повести „Полтъргайст” (1992), „Мигновечност” (2007) и „Сны для космодора” (1989 г., на руски език), както и на над 40 статии по критика, теория и история на фантастиката.


Публикации:


Проза:

ТРУДНО Е ДА БЪДЕШ ДОГ/ брой 46 декември 2012

СТО ГОДИНИ САМОТА/ брой 47 януари 2013