РАЗРУШИТЕЛНАТА ОРТОДОКСИЯ НА КАПИТАЛИЗМА

Анатолий Сидоров

превод: Литературен свят

Има такъв религиозен философ - Иван Илин (1882-1954), проповядващ хегелианството като пантеистично учение. Това учение, макар и не съвсем християнско, е напълно разумно. Особено го почитат учените.

Илин бил непреклонен борец срещу материализма и комунизма и през 1922 г. В. И. Ленин го изгонил в Германия, в родината на Хегел. Както е известно, и самият Владимир Илич съвсем не бил равнодушен към Хегел, макар че го възприемал материалистически.

И ето, че нашите интелигенти купиха архива на Илин - полезно дело като цяло. Но когато започнаха да го оплакват по телевизията, повя откровена русофобия.

Оказва се, Илин бил пророк - веднага предсказал края на червена Русия! И се оказал прав. Разбира се, тези интелигенти напълно забравяха, че краят на болшевизма е предсказван от десетки стотици подобни «пророци». Но това не смути нашите интелигенти и те съобщиха, че Илин при появата на фашизма в Германия дори заявил, че фашизмът ще спаси Европа от «червения метеж».

Но «пророкът» леко сгрешил. После се поправил и заминал за Америка. Сгрешил, трябва да се каже, не от «прекрасната далечност», а живеейки в Германия. Какъв пророк е тогава? По-лесно е да бъдат разбрани нашите белогвардейци в Китай, влезли в профашистката партия и които имали слаба представа каква е тя.

А Илин в този случай не е пророк, а по-скоро събрат на писателя Резун, който с псевдонима си се опита да оскверни великото име на А. Суворов. Този писател, както е известно, твърдеше, че Втората световна война е разпалена от Съветския Съюз. При нашите интелигенти също се долавя подтекстът: ако не е имало силна компартия в Германия - нямаше да го има и фашизма.

Илин, напълно разочарован от фашизма, опитал и американската демокрация, и този път вече наистина пророчески писал: «Ако нещо може да нанесе на Русия след комунизма нови, по-тежки удари, то ще са именно упоритите опити да се въдвори в нея след тоталитарната тирания демократичен строй. Защото тази тирания успя да подкопае в Русия всички необходими предпоставки за демокрация, без които е възможно само буйство на сганта, всеобща подкупност и продажност и изплуване на повърхността на все нови и нови антикомунистически тирани…» (цит. по А. Алексеев, «Наука и жизнь», 2007).

Великолепно пророчество, ако се има предвид, че е направено през 50-те г. на миналия век. Наистина, пещерният антикомунизъм на философа се е запазил. Това може да му се прости, тъй като болшевизмът, особено троцкизмът, се разправи с християнството особено жестоко. Но не трябва да се забравя, че църквата активно сътрудничеше в периода на гражданската война с белогвардейците. И не би могъл философът да каже, че «сганта» в Щатите е значително повече, отколкото в Русия. Нашата «сган» са само ученици на американската «сган». В тази връзка не може да не се цитира друг добър познавач на фашизма и западната демокрация - големия наш учен-генетик Н. В. Тимофеев-Ресовски:

«… Ето я тази прогресивна младеж, която бучи, все иска демокрация. Спаси, Господи, и помилуй! Представяте ли си какво ще стане, ако внезапно у нас се появи демокрация… Това ще е надмощие на най-големите демагози и негодници!… Ще ликвидират по какъвто и да е начин стопанството, ще разграбят всичко, което могат, а после ще разпродадат Русия на части. Ще я превърнат в колония.».

Това е казано от Николай Владимирович малко преди горбачовата перестройка.

Да посегне по аналогичен начин на западната демокрация, или поне както го направи Александър Зиновиев, преселил се отново в Русия, за философа Иван Илин било невозможно. Да емигрира по-нататък нямало къде.

Но все пак заявил: «Русия не е човешка прах и не е хаос. Тя е преди всичко велик народ». И на това благодарим. Но в телевизионното предаване тази еволюция на възгледите на пророка, разбира се, не беше отбелязана. И нито дума за отношението на Илин към разгрома на фашизма от комунистическа Русия. Или той също е смятал, че фашизмът е бил победен от западната демокрация?

Хора, бъдете бдителни! Не отслабва и дори се засилва тенденцията да се открадне от Русия по всички начини победата й над фашизма. Да се приравни канибалската идеология на фашизма с комунистическата идеология с всички произтичащи от това последици: да се предяви на Русия по-голяма контрибуция, отколкото на Германия.

И такива желаещи вече са много - от фашистващите прибалти до Олбрайт. Своята лепта в този процес внасят и съвременните историци и философи, обласкани с чинове и награди от нашите демократи, за които пророчествоваха философът Ив. Илин и биологът Н. В. Тимофеев-Ресовски.

29. 10. 2007 г.