Анатолий Сидоров

Анатолий Алексеевич Сидоров, руски учен и публицист, е роден на 01.08.1932, с. Перфилово (сега Иркутска област). Специалист в геологията на рудните находища. Член-кореспондент за Отдела по геология, геофизика, геохимия и геология nа рудните залежи) към РАН от 1990 г. Заслужил деятел на науката на РФ.


Публикации:


Публицистика:

РАЗРУШИТЕЛНАТА ОРТОДОКСИЯ НА КАПИТАЛИЗМА/ брой 46 декември 2012