ДЪЛБИНИ – ВИСИНИ

Ян Поничан

превод: Пенчо Симов

Трудно се достигат дълбините.
Крачка подир крачка, да копаеш
в кал и камъни, и пясък,
твърде бавно ще напредваш
даже подпомаган от машина:
свределът поврежда се и той
стига до пределната си дълбина,
после - стой!

А пък колко лесно се лети нагоре:
грабваш кормилото,
включваш
и вече си
горе,
облаците надвисил!

Но когато
върнеш се, оттам не би донесъл
нито диаманти,
нито злато.